Nyheter utifrån Barnkonventionen!

Läs nyheter utifrån Barnkonventionen på nättidningen Barnsrättigheter.com! Här kan du även få volontäruppdrag, lära dig mer om diskussionsmetoder och boka föreläsare inom barns rättigheter.

Barnkonventionens födelsedag

Nu har Barnkonventionen fyllt 20 år (20/11 -09) vilket har firats landet över, med utbildningsdagar arrangerade av Sveriges åtta största barnrättsaktörer; barnombudsmannen, BRIS, ECPAT, Plan Sverige, Rädda Barnen, SOS-Barnbyar, UNICEF och World Childhood Foundation. Vi i de ungdomsgrupper som tillhör organisationerna har fått utbilda elever i Malmö, Göteborg, Stockholm och Umeå i Barnkonventionen och dess värde. Överlag har det gått väldigt bra och vi har känt en oväntat stor respons från eleverna, som dessutom har kunnat mer om sina rättigheter än vi hade vågat hoppas på.

Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu